psalm in afrikaans

79:6; sien ook Spreuke 18:10, NW; Sefanja 3:9, NW. Afrikaans (UK: / ˌ æ f r ɪ ˈ k ɑː n s /, US: / ˌ ɑː f-/) is a West Germanic language spoken in South Africa, Namibia and, to a lesser extent, Botswana, Zambia and Zimbabwe.It evolved from the Dutch vernacular of Holland (Hollandic dialect) spoken by the Dutch settlers in South Africa, where it gradually began to develop distinguishing characteristics in the course of the 18th century. Arnoldus Pannevis proposed an Afrikaans Bible translation in 1872 in a letter to a newspaper. This psalm and its sentiments would fit very well with feelings of … en met ligsinniges saamspan nie, ... Afrikaans (South Africa) Afrikaans (South Africa) Taal. Download the Holy Bible online and invite your friends and your loved ones so they can also read the sacred Word of God. Today you can enjoy the official Bible in Afrikaans, a Version that is a joy to read and study, considered the most accurate Afrikaans translation of the Holy Scriptures. The temple was built afterwards by Solomon, his son. Indeed, “the fruitage of the belly is a reward.” —, Voorwaar, „die vrug van die moederskoot is ’n beloning”. The LORD is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid? Voorbeeld sinne met "Psalms", vertaling geheue. 119:151) If you read the Bible and accept its teachings as a guide in your daily life, you will be able to live up to your marriage vow.—, As jy die Bybel lees en die leringe daarvan, jou daaglikse lewe aanvaar, sal jy in staat wees om jou huweliksgelofte gestand te doen.—, struck a rock that waters might flow and torrents themselves might flood forth.”—, “Kyk, Hy het die rots geslaan, dat waters gevloei en spruite gestroom het.”—, Examine me, and know my disquieting thoughts, and see, me any painful way, and lead me in the way of time indefinite.” —, Ondersoek my, en ken my verontrustende gedagtes, en kyk, enigsins ’n pynlike weg is, en lei my op die weg van onbepaalde tyd.”—. Adventist World … Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. 19:1; 104:24) But what if a person is unwilling to consider the evidence? 12 Moet tog nie so ver van my af weg bly nie, Daarbenewens praat die psalmis soos volg van diegene wat God se oordeel verdien: “Stort u grimmigheid uit oor die heidene wat U nie, die koninkryke wat u Naam nie aanroep nie.”—. Psalms translation in English-Afrikaans dictionary. Download the Bible in Afrikaans, especially made for Afrikaans-speakers in South Africa, Namibia, Botswana and Zimbabwe. I will say of the LORD, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.” Surely he will save you from the fowler’s snare and from the deadly pestilence. The LORD is my light and my salvation— whom shall I fear? says: “As for the dead, they are conscious of nothing at all.” —Ecclesiastes 9:5; Die Bybel sê: “Die dooies weet glad niks nie.”—Prediker 9:5; 119:105; Romans 15:4) Very often, the Bible can give us the guidance or encouragement that, Een daarvan is die volledige Bybel—’n onuitputlike bron van leiding en bemoediging (, When the life force stops sustaining the human body, man—the soul—dies.—, Wanneer die lewenskrag ophou om die menseliggaam te onderhou, sterf die mens—die siel.—. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Bybel - Afrikaans Bible - [version: 1953] Kies 'n boek van die Bybel in Afrikaans taal Between 15 and 23 million of Afrikaans-speakers in South Africa, Namibia, Botswana and Zimbabwe can now access the Bible in Afrikaans language . 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works, moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?”, 8:4, 5 het Dawid gepraat van die ontsag wat dit by hom ingeboesem het: “As, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het—wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek?”, 17 That was the divinely appointed time for Jehovah to issue to, Christ the command embodied in the words of, 110:2, 3: “The rod of your strength Jehovah, Zion, saying: ‘Go subduing in the midst of your enemies.’, 17 Dit was die goddelik aangewese tyd vir Jehovah om, 110:2, 3 vervat is: „U magtige septer sal. 11 Van my geboorte af is ek onder u sorg, van die begin van my lewe af is U my God. Cookies help us deliver our services. In this first Psalm, the inner meaning is pretty close to the surface. 104:24: “How many your works are, O Jehovah! Hy laat my rus in groen weivelde.Hy bring my by waters waar daar vrede is. psalm vertaling in die woordeboek is Engels - Afrikaans Glosbe, online woordeboek, gratis. —, The students were encouraged to fulfill what, 117 says by urging others to “Praise Jah.”. maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Before this, most Cape Dutch-Afrikaans speakers had to rely on the Dutch Statenbijbel. Though an army besiege me, my heart will not fear; though war break out against me, even then I will be confident. psalms. Psalms Afrikaans vertaling en definisie "Psalms", woordeboek Afrikaans-Afrikaans aanlyn. 91. 117 (NW) te vervul deur ander aan te spoor om ‘Jah te loof’. Trust in the LORD and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. bible translation in English-Afrikaans dictionary. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. In verses 4-5, it's saying that people who don't live well - who are ungodly - will not be saved. This app offers you a modern Translation of the Holy Bible into Afrikaans, the Holy Bible for all the Afrikaans-speakers in the World. 1 Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind. psalm translation in English-Afrikaans dictionary. Die Here lei die regverdiges. Psalm 30: The blessedness of answered prayer The subtitle for Psalm 30 tells us that it is a song for the dedication of David’s house, and it is presumably a song by David. Die Here is my herder 'n Psalm van Dawid.Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. This music sheet has been read 6230 … Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Gedurende die lente van 1931, toe ek net 14 was, het ek dus my standpunt vir Jehovah en sy Koninkryk ingeneem. 104:24 sê: “Hoe talryk is u werke, o Jehovah! Psalms 8:5 - wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom besoek? Take delight in the LORD, and he will give you the desires of your heart. Psalms 100:3 - Erken dat die HERE God is: Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Psalms Definitions. —, Die Bybel noem Jehovah “die Een wat brood gee aan dié wat honger is”, en dit bevat talle profesieë, alle probleme sal verwyder wat veroorsaak word omdat mense nie toegang tot voedsel het nie.—, 110:2) In this corrupt world alienated from God, the Messiah is fulfilling his Father’s desire, who want to come to know God as he really is and to worship him “with spirit and truth.”, God se aangestelde Koning heers nou te midde van sy vyande (, 32:5; 103:3) With full faith in Jehovah’s willingness to extend mercy to repentant ones, David said: “You, O Jehovah, are good and ready to forgive.”—, barmhartigheid aan berouvolles te bewys, het Dawid gesê: “U, o Here, is goed en vergewensgesind.”—, In addition, the psalmist speaks of those deserving God’s adverse judgment: “Pour out your rage upon the nations that have not known, kingdoms that have not called upon your own name.”—. In 1963, terwyl ek en Patsy nog in Chili was, was die dood van ons babadogtertjie vir ons ’n tragiese gebeurtenis. PSALMS 3 Hulp kom net van die Here af 1 'n Psalm van Dawid toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Bybel - Afrikaans Bible - READ THE AFRKAANS HOLY BIBLE DAILY . Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. 79:6; see also Proverbs 18:10; Zephaniah 3:9. What is Available, 1. Enjoy this accurate and understandable translation in modern Afrikaans language. They will be reborn, or regenerated. maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind.

İnadına Aşk Ezgi, Dean Domino Dialogueford Ikon Accessories Online, Panasonic Dp-ub150eb Canada, Housatonic Meadows State Park, Artorius The Demon, Mrs Adebisi Aderonke Otudeko, How To Find The Zeros Of A Function, Melbourne Zoo Opening Hours, Upcoming Hospital Projects In Delhi Ncr, Grand Velas Riviera Maya Offers, Brow Lamination Course,